Polimer Bitümlü Membranlar

polimer-membran

  • İlk kat membran su yalıtım örtüsü 200/300mm kalıptan dışarı çıkacak şekilde şalümo ateşi ile ısıtılarak uygulanır.
  • İkinci kat membran 200/300 mm dıfları taşılarak tamamen yapıştırılır.
  • Betonarme temeldeki demir donatıların su yalıtım örtüsüne zarar vermemesi için 5-6 cm kalınlığında koruyucu bir şap atılır. Düşey eksendeki örtüyü temel yüksekliği boyunca korumak içinse ahşap levha kullanılır. Beton döküldükten hemen sonra ahşap levha çıkarılır ve kesin köşeler yuvarlatılır.
  • Perde duvarlar tamamlanana kadar temel kalıpları sökülmez.
  • Perde duvarlar toz kalıntılardan temizlenerek bitüm emülsiyonu astar uygulaması yapılır.
  • Kalıpların çıkarılınca serbest bırakılmış 200/300mm’lik örtüler temel ayağının üzerine yapıştırılır.
  • Membran su yalıtım örtüsü, 200 mm pay bırakılarak zeminden en az 300/500mm yukarıya yapıştırılır.
  • ikinci kat membran su yalıtım örtüsü, 200 mm pay bırakılarak alttaki örtüyü ortalayarak ona tamamen paralel yapıştırılır. Ek yerinde 100 mm bini işlemi unutulmamalıdır.
  • 200 mm’lik bitiş binileri temel ayağına kapatılarak membran uygulaması tamamlanır. Koruyucu olarak ısı yatılım levhaları yerleştirildikten sonra dolgu yapılır.

polimer-membran2